1. Tímto udělujete souhlas společnosti Číča v kleci s.r.o. se sídlem V Horkách 1432/22, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 07134011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295167  (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mailová adresa
 2. Správce vaši e-mailovou adresu zpracovává za účelem zasílání newsletteru – obchodních sdělení, informací ohledně zboží, služeb a podniku správce. Tyto údaje budou správcem zpracovány do odvolání souhlasu, maximálně však po dobu 10 let.
 3. Máte možnost svůj souhlas kdykoli odvolat a tím se odhlásit ze zasílání novinkových e-mailů (proběhne odstranění e-mailové adresy z databáze). Existuje několik možností, jak to udělat:
  • v každé e-mailové zprávě naleznete odkaz pro odhlášení ze zasílání newsletteru, po kliknutí na tento odkaz a potvrzení bude váš záznam bude okamžitě vyřazen z databáze
  • pošlete nám e-mail na adresu mnau@cicavkleci.cz a my váš záznam do 7 dnů odstraníme z databáze
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • poskytovatel služby pro rozesílání e-mailů UAB „MailerLite“, LT100007448516,
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a my vám do 30 dnů tyto údaje předložíme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • požadovat po nás přenesení těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 24. 5. 2018